.Net Core

  1. Genel amaçlı bir yazılım geliştirme çerçevesi olduğunda .NET Core; web, masaüstü, bulut, oyun, IoT da dahil olmak üzere çok sayıda yazılım geliştirmeye yarar. Bu çerçeveyi kullanarak geliştirilen uygulamalar Linux, macOS ve Windows tarafından desteklenir. Aşağıda .NET Core’da yapabileceklerinin örneklerini bulabilirsin.
  2. Mobil Uygulamalar: Xamarin, C# kullanarak platformlar arası mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik bir dizi araç ve kitaplıktır. .NET Core ile paylaşılan bir .NET kod tabanında Xamarin’den de faydalanarak mobil uygulamalar oluşturabilirsin.
  3. Web Uygulamaları: ASP.NET Core, .NET Core ekosisteminin temel bir bileşenidir. ASP.NET Core, web sayfalarını oluşturmaya yönelik bir çerçevedir. Bu çerçeve, MVC mimarisini temel alır ve Web’i oluşturmak için ortak kitaplıklar sağlar. Razor da C# ve TypeScript kullanarak dinamik web sayfaları oluşturmaya yönelik çalışan diğer bir çerçevedir. Bu çerçeveleri kullanarak .NET Core ile web uygulamaları geliştirebilirsin.
  4. Masaüstü Uygulamalar: .NET Core, masaüstü uygulamaları oluşturmak için çeşitli çerçeve ve araçlar sağlar. Windows Forms, WPF, UWP ve Xamarin, bu platformun sunduğu dört ana çerçevedir. Ayrıca .NET Core, bu çerçevelerin birlikte çalışmasını da destekler.
  5. Nesnelerin İnterneti: .NET Core, IoT Core çalıştırılan IoT cihazları için UWP çerçevesi aracılığıyla IoT geliştirmeyi destekler. UWP; Raspberry Pi, MinnowBoard MAX, DragonBoard 410c ve diğerleri tarafından desteklenen ve IoT üzerinden çalışan uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir.
  6. Bulut Uygulamalar: Bulut uygulamaların popülaritesi gittikçe artar. Azure de tüm bulut uygulamalarını destekler. .NET Core ve C# uygulamaları, Visual Studio aracılığıyla Azure’de dağıtılabilir.
  7. Oyunlar: .NET Core’da kullanabileceğin Unity en popüler oyun geliştirme çerçevelerinden biridir. C# ve UWP mobil, masaüstü, konsol, TV, VR, AR ve Web oyunları geliştirmek için kullanılır.  


WhatsApp
Hemen Ara